PRESS PHOTOS

ESO 2019
ESO 2019
Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

ESO 2017

Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

ESO 2017

By: Christian Zervos.
By: Christian Zervos.

ESO November 2016.

Photo: Tonje Thilesen
Photo: Tonje Thilesen
Photo: Tonje Thilesen.
Photo: Tonje Thilesen.

ESO March 2016

Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

ESO 2017

Photo: Tonje Thilesen.
Photo: Tonje Thilesen.

ESO March 2016

Live 2017
Live 2017

Photo: Fotogjengen Samfundet

Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

Einar Stray

Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

Ofelia Østrem Ossum, cello.

Photo: Sara Angelica Spilling
Photo: Sara Angelica Spilling

Lars Fremmerlid, drums.

SAS_Einar Stray Orchestra10418_WEB
SAS_Einar Stray Orchestra10418_WEB

Maja Gravermoen Toresen, violin.

Photo: Sarr Stray Orchestra10779_WEB
Photo: Sarr Stray Orchestra10779_WEB

Steinar Glas, bassist.

OLD PHOTOS

Live in Prague 2012
Live in Prague 2012

Photo by Jan Charvát

Live in Tallinn 2012
Live in Tallinn 2012

Photo by Jelena Rudi

Live in Berlin 2014
Live in Berlin 2014

Photo by Viktor Schanz

Live in Leipzig 2014
Live in Leipzig 2014

Photo by Toni Propeller

Einar Stray Orchestra